Naši predniki so pred več kot stotimi leti, 14. novembra 1909, ustanovili prvo Vinarsko zadrugo v Metliki. in takrat se začne nova pripoved o zadružništvu in vinarstvu v Metliki. Ker zadruga ni imela lastne kleti za vino, se je ukvarjala predvsem s svetovanjem vinogradnikom tako pri delu v vinogradu kakor tudi v vinskih kleteh. Kmalu se je pokazala potreba po skupni vinski kleti in tako so leta 1929 zgradili prvo zadružno vinsko klet. Žal je bila prvotna vinska klet v času druge svetovne vojne porušena do temeljev. Po končani drugi svetovni vojni je Zadružna zveza Slovenije začela z izgradnjo današnje vinske kleti v Metliki. Gradnja vinske kleti je trajala od leta 1952 do 1958. Vinska klet je bila zgrajena za skupne potrebe manjših vinogradnikov. Zato ni imela lastnega obrata za prevzem in predelavo grozdja. Vinska klet je praktično odkupovala samo vino in ga tudi v odprtem stanju prodajala nadaljnjim kupcem. Šele z letom 1965, ko je Kmetijska zadruga Metlika odkupila vinsko klet, se je začel hitrejši razvoj tako vinogradništva kakor tudi vinarstva na prostoru Bele krajine. Zadružna vinska klet je letnik grozdja 1967 še predelovala v lastnih prostorih in vino, ki je bilo pridelano na koncu tehnološkega procesa, tudi natočila v steklenice. Ni potrebno posebej poudarjati, da je bilo prvo stekleničeno vino iz zadružne vinske kleti Metliška črnina.

SKOZI ČAS

V zgodovini razvoja vinogradništva in vinarstva v Beli krajini so bila zelo pomembna predvsem naslednja leta in vinski letniki:

 • 1909 ustanovljena prva Vinarska zadruga,
 • 1954 začne se graditev 108 metrov dolge podzemne vinske kleti,
 • 1958 vinska klet prevzame že prve količine grozdja,
 • 1966 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. prevzame vinsko klet,
 • 1968 ustekleničena prva steklenica Metliške črnine,
 • 1979 pridelano prvo vino vrhunske kakovosti – Vrhunska metliška črnina
 • 1981 pridelano prvo slovensko Rose vino,
 • 1983 pridelano prvo vino posebne trgatve v vinorodni deželi Posavje,
 • 1986 pridelano prvo ledeno vino pod vodstvom dr. Julija Nemaniča
 • 1987 razširitev trsnega izbora za vinorodni okoliš Bela krajina,
 • 1993 začetek pospešene obnove lastnih vinogradov,
 • 1995 pridelano vino Zdravica,
 • 1997 pridelano prvo barikirano vino Modre frankinje,
 • 1999 prvič pridelano vino suhi jagodni izbor; imenovanje iniciativnega odbora in delovne skupine za izdelavo elaborata o zaščiti belokranjskih vin,
 • 2000 pridelano prvo peneče vino ,Metliška penina, po klasični šampanjski metodi v Beli krajini,
 • 2008 objavljen Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črnina PTP in Belokranjec PTP ,
 • 2012 postavitev nove sodobne avtomatizirane polnilne linije,
 • 2014 priznanje Decanter Bronz za Metliško črnino PTP,
 • 2016 preobleka vinskih steklenic z novimi, sodobnimi vinskimi etiketami,
 • 2017 pridelan in na trg dan Stari vinjak »Mathia de Luca«
 • 2019 predstavitev prvih slovenskih vinskih etiket v pisavi za slepe in slabovidne, dopolnjena prestižna linija vin z Chardonnay Prestige