VODJA KLETI
Igor Plut
Tel.: +386 (0)7 363 70 60

VODJA VINOGRADNIŠTVA
Anže Švajger
Tel.: +386 (0)7 363 7050

VODJA ODNOSOV Z JAVNOSTJO
Darja Papič
Tel.: +386 (0)7 363 70 37

KOMERCIALNI PREDSTAVNIK
Jože Skubic

Gsm: +386 (0) 51 268 855

ENOLOG
Jure Štalcar
Tel.: +386 (0)7 363 70 53

LABORATORIJ
Rebeka Fric
Tel.: +386 (0)7 363 70 53

KOMERCIALNI PREDSTAVNIK
Robi Macele

Gsm: +386 (0) 65 558 048

VINOTEKA
Gsm: +386 (0) 51 268 855