Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. sporoča, da smo z odkupom grozdja začeli 17.9.2019.

O vseh informacijah glede odkupa izbranih sort grozdja vas bomo sproti obveščali na spletni strani: www.kz-metlika.si ter na facebook strani Vinske kleti Metlika. Prav tako lahko prejmete aktualne informacije glede odkupa grozdja na tel. št.: 07 363 7013.